Acceptance and Commitment Therapy / ACT

Acceptance and Commitment  hjälper dig i din vardag.

Är det möjligt att vara i nuet, leva här och nu?
Hur vill du att ditt liv skall vara?
Vilka värderingar har du?
Vad värdesätter du?
Vad skänker dig glädje?

Jag hjälper dig förstå dina tankar och hur de påverkar ditt liv och hur dina tankar gör att du sitter fast och inte kommer vidare i ditt liv. Acceptance and Commitment Therapy som evidensbaserad arbets teknik innebär att jag hjälper dig att lära av din smärta och växa som människa och använda ditt inre lidande som en språngbräda mot ett rikare och mer meningsfullt liv.

Att våga vara närvarande och iaktta sig själv och sitt beteende och hur vi påverkas av andra människor, det är vad Acceptance and Commitment Therapy innebär.
Att leva i nuet och att acceptera hur du tänker och vilka känslor du har, helt enkelt erkänna dessa för dig själv det är vad Acceptance and Commitment Therapy handlar om. Utifrån vad du har accepterat så ska du bestämma dig för hur du vill leva ditt liv och vad det är som du tycker är viktigt och vad som ger dig kvalité i ditt liv.

När du tagit beslut i ovanstående så skall du gå från tanke till handling och börja åstadkomma de förändringar i ditt liv som behövs för att du skall kunna förflytta dig till den känslomässiga plats i ditt liv där du mår bra.