Medveten Närvaro /Mindfulness

Medveten Närvaro /Mindfulness

Medveten närvaro, eller mindfulness som det också kallas, handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns just i denna stund, i nuet. När du är stressad är det är lätt att tankarna drar iväg och fastnar i planerande eller i oro inför framtiden. Eller i grubbel över något som redan hänt. Då kan det hjälpa att försöka träna upp sin förmåga att släppa taget om tankarna och i stället medvetet styra uppmärksamheten till det som sker just nu.

Ju mer jag försöker kontrollera mina känslor och vad jag ”måste” göra för att mitt liv skall bli bättre gör att jag istället skapar ett liv som minskar på mina glädjeämnen i livet.
Det är lite paradox att vi tror att vi gör oss själva en tjänst genom att ta kontroll över våra liv, vi tror att vi är tvungna att kontrollera oss själva men så är inte fallet. Eftersom kontroll innebär att vi beslutar oss för olika saker så beslutar vi oss för att minska på vår smärta av olika slag och det innebär att vi tar bort roliga saker i vårt liv som ger oss mening.

Genom de beslut vi tar för att minimera det som vi uppfattar som smärtsamt och dåligt så mår vi ännu sämre, vårt liv fylls ej längre med glädje och positiva saker och saker vi värderar högt. Att hjälpa andra människor att komma till insikt om dessa saker känner jag som min livsuppgift och fyller mig med glädje och kärlek, tänk att få kunna vägleda andra människor och träcka ut en stödjande hand är för mig en självklarhet. Du som klient behöver få ställas inför olika frågeställningar för att börja kunna förstå hur din situation är idag.

Med kreativ hopplöshets arbetsmetod ställer jag tre enkla frågor :

1. Vad har du försökt med?
2  Hur har det fungerat?
3. Vad har det kostat dig?

Det som är viktigt att förstå är att ditt kontrollbehov inte löser dina problemen. Med våra tankar skapar vi vårt liv och om vi inte är observanta på vad vi tänker så kan vi generera negativa saker som händer oss. Den mentala aspekten med tankens kraft är så kraftfull att om alla människor förstod dess innebörd så skulle de vara mer försiktiga med vad de tänker. Uttrycket att vi kan förflytta berg med våra tankar är för mig en sanning eftersom vi drar till oss både positiva och negativa saker genom vad vi tänker.
Att hjälpa dig att bli mer uppmärksamma på vad du tänker och hur du tänker och när du tänker är en av mina viktigaste uppgifter som coach. Eftersom du har dina tankar med dig
24 timmar om dygnet även när du sover så är det ännu viktigare att bli medveten om dina tankar och vad de betyder för dig.
De olika övningar för att komma fram till vilka tankar som du har är mycket viktiga för att hjälpa dig med att synliggöra dina tankar. Det handlar hela tiden om ett samarbeta mellan mig och dig för att arbetet skall kunna gå framåt och för att du skall göra framsteg. Empati och ödmjukhet och förståelse är mycket viktiga egenskaper i arbetet som coach och att jag visar dig att jag är med på din på inre resa med att lära känna dig själv och dina tankar.

Medveten närvara omfattar inte bara tankar utan också hur du ser på dig själv som människa och vad du gör här och nu.
Att vara i nuet kan vara svårt eftersom då är du tvungen att ”tänka” på vad du gör och vad du säger och hur du mår.

Många tror att våra tankar styr vårt beteendemönster men så är inte fallet. Ett exempel är när jag är trött, om jag tänker tanken att jag inte är trött men min fysiska kropp visar mig att jag är trött då vinner min fysiska kropp eftersom den är starkare än min tanke. Jag kan inte vinna över min fysiska kropp när det kommer till de grundläggande överlevnadsinstinkterna såsom mat och sömn och överleva. Våga öppna upp sig och acceptera sina tankar och känslor och att tillåta sig själv att må på ett visst sätt är inte samma sak som att vi resignerar och säger att vi lägger oss ned och ”dör”. Att acceptera och tillåta oss plocka fram våra känslor och minnen gör att vi blir mer medvetna om hur vi mår.

Hur kan jag leva ett så positivt och värdefullt liv där jag mår bra? Hur vill jag leva mitt liv? Vad ger mig mening i livet? Vad får mig att bli glad? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Alla dessa frågor är viktigt att lyfta upp inom ACT då de är nyckeln till att hjälpa dig att se dig själv och gå framåt och inte tyngas ned av det som har varit, utan att kunna acceptera minnen och upplevelser som du haft men att de inte definierar dig som person för all framtid.

Inom ACT tekniken finns det sex olika kärnprocesser som hjälper oss att leva i en mer medveten närvaro i vårt dagliga liv. Dessa sex olika kärnprocesser hänger ihop och de utgör grunden för de tre olika funktionella delar som är ACT, öppna upp dig och acceptera dig själv, var närvarande här och nu och känn in vad som är viktigt och som du behöver i ditt liv för att du skall må bra, agera utifrån ditt beslut och gör den förändring som behövs för att ditt liv skall bli så som du vill.

ACT tekniken omfattas också av ett tillstånd som kallas för upplevelsemässigt undvikande och kognitiv fusion en så kallad sammansmältning av mig och mina tankar, de utgör grundstommen för de sex patologiska kärnprocesser.

Att sätta samman en beskrivning av mig själv kanske innebar att jag låser fast mig i en ”roll” och det skulle innebära att jag var tvungen att leva upp till något som jag kanske inte hela tiden ville vara. Livet är inte bara svart eller vitt jag är i ständig rörelse både som människa och själ.
När vi måste namnge oss och visa omvärlden vem vi är och ge oss själva en etikett då blir vi statiska. När vi blir statiska kan det vara svårt att ändra vår självbild om oss själva samt hur andra uppfattar oss. Livet blir mycket enklare om vi accepterar att precis här och nu mår jag bra och jag är på precis rätt plats i livet och jag mår bra. Imorgon är en annan dag och jag är tacksam för att jag lever och mår bra idag. Jag är medveten om mina tankar som kommer och går men de definierar inte vem jag är.

Lämna ett svar