Ledare Team Coaching för alla Ledare och Chefer

Gör som Steve Jobs gjorde anlita en Professionell Coach

Ledare Team Coaching hjälper dig framåt!
Visste Du att leda dig själv handlar också om att hela tiden förstå att det är viktigt att utveckla ditt eget ledarskap? Acceptera praxis att misslyckas! Om du är den typ av person som ger upp för snart efter att ha misslyckats då saknar du en av de största lektionerna för varje framgångsrik person. Misslyckanden är en del av resan som kommer att leda fram till att Du lyckas!
Chefs- och Ledarskapsutveckling, Självledarskap och Teamutveckling, Konflikthantering och Kommunikation, Strategiarbete och Entreprenörskap/Starta Eget, Styrelsearbete och Förändringsarbete, Motivation och Stresshantering, Mental Coaching och Idrottscoaching, Mentorcoaching och Relationscoaching samt Familjecoaching

 

Ledare Team Coaching

Resultat och vinster med Ledare Team Coaching

Börja samarbeta med mig Carrol Ann på Ledare Team Coaching!

Det ger dig positiva resultat när du tar klokare beslut. På grund av det känner dig också mycket mer motiverad och engagerad.

Det Hjälper dig att nå uppsatta mål och det Höjer din självkänsla och självförtroende

Och när du Skapar ett inre lugn och minskar stress påslag och oro, då är du mer i balans.

När Du Utvecklas av dina egna färdigheter så gynnar det dig positivt. På grund av att du utvecklas så ger det dig också  mätbara resultat.

Det blir också Lättare för dig att samarbeta med andra och med anledning av det Förbättrar du din kommunikation avsevärt.

Våra träffar anpassas efter dina behov och förutsättningar. Med anledning av det träffas vi antingen dagtid eller kvällstid eller helger. Och det sker  antingen vid personliga möten eller digitalt eller via telefon!

Ledare Team Coaching

Carrol Ann Ewertsdotter Larsson

Det här hjälper Ledare Team Coaching dig med?

Framgångsrika människors Driv

På grund av att Framgångsrika människor lever efter ett annat sorts Driv och energi så händer det också saker i deras liv. Har du tänkt på det?

Följer sitt kall

Med anledning av det är det allra viktigaste för dom att Dom alltid Vill Följa sitt kall. Och dom Fullföljer alltid sin dröm och samtidigt förändrar dom också andra människors och sitt eget liv!

Hur stöttar jag dig och Hjälper Dig höja din självkänsla?

Genom våra samtal höjer du din självkänsla och ditt självförtroende! Och du hjälper dig själv att förändra ditt sätt att tänka! På grund av det stärker du dig också mentalt och du börjar tänka mer positivt och målinriktat. Med anledning av att fokus ligger på att du ska komma till insikt. Och förstå att likväl som du kan bygga upp ett beteende som är negativt så kan du också bygga upp ett beteende som är positivt. Hör av dig till mig Carrol Ann på Ledare Team Coaching så berättar jag mer!

Vad behöver du göra för att få till en förändring i ditt liv och på vilket sätt kan Ledare Team Coaching hjälpa dig?

Vad är det som gör att så människor har så lätt för att tänka negativa tankar ?

Du kan ha negativa tankar både om dig själv och om andra människor och livet i allmänhet!
På grund av att du har känslor kan det upplevas som arbetsamt när du påverkas beroende på situationen. Oavsett ifall det är negativa eller positiva känslor. På grund av att negativa känslor är förknippat med smärta så vill vi inte stanna kvar i den känslan, eller hur? Och positiva känslor kan också vara jobbiga när dom inte är besvarade, eller hur?
När dina negativa känslor tar kontroll över dig och styr över dina handlingar och gärningar då tänker du inte logiskt. På grund av din omedvetna instinkt vill du antingen fly eller stanna kvar och försvara dig!

Hur kan du bli medveten?

Du behöver bara våga öppna upp dig och erkänna för dig själv vad du känner. På grund av att du gör ett aktivt val så blir du också mer medveten. Och din medvetenhet gör att du blir varse vad det var som utlöste din känsla av obehag. Med anledning av att du vågar analysera din känsla, då hjälper du dig också att utvecklas och växa som människa.
På grund av dina känslor kan det bli extra jobbigt för dig när du ska ta dig ur en situation som är destruktiv och negativ. Du blir då tvungen att inse vilka negativa känslor du befinner dig i och erkänna dem för dig själv. Har du funderat på det någon gång?

Hur kan du ändra ditt beteende och nå dina mål?


Att du kan inprogrammera ett beteendemönster och därigenom känna ett obehag är något som forskaren John B Watson i USA kom fram till i början av 1900-talet.
Genom ljud och visuellt låta en person se ett djur med päls byggde försökspersonen ifråga upp en rädsla för pälsdjur. På grund av att vi har olika beteendemönster har vi också möjligheten att ändra det hos oss själva. Med anledning av det forskade John B Watson om vårt beteendemönster. Och Johns forskning genuina övertygelse kom fram till att du kan förändra ditt beteende om du utsätts för samma sak om och om igen!

Kontakta mig

Telefon

0736 - 500 798

Adress

Jupitervägen 20
245 33
Staffanstorp

E-post

info@ledareteamcoaching.se